Mount Vernon Nazarene University
Mount Vernon, Ohio, USA