New Mexico State University
Alamogordo, New Mexico, USA