Thomas University - Faculty
Thomasville, Georgia, USA