Georgia Southern University - Statesboro Campus
Statesboro, Georgia, USA