Central Christian College of Kansas
McPherson, Kansas, USA